Liftovi

Art-lift - LiftoviProjektovanje sa obezbeđenom tehničkom kontrolom, isporuka opreme, montaža. Organizovanje pregleda o tehničkoj ispravnosti ugrađene opreme u saradnji sa akreditovanim telima. Stručni saveti, dijagnostika kvarova.
Servis 0-24h. Remonti, redovno mesečno održavanje, interventno održavanje – otklanjanje kvarova. Organizovanje periodičnih pregleda o tehničkoj ispravnosti u saradnji sa akreditovanim telima.

Eskalatori/Travelatori

Art-lift - Eskalatori, travelatoriProjektovanje sa obezbeđenom tehničkom kontrolom, isporuka, montaža. Organizovanje pregleda o tehničkoj ispravnosti ugrađene opreme u saradnji sa akreditovanim telima. Stručno savetovanje, dijagnostika kvarova. Servis 0-24h. Redovno mesečno održavanje, interventno održavanje – otklanjanje kvarova. Organizovanje periodičnih pregleda o tehničkoj ispravnosti u saradnji sa akreditovanim telima.

Viseće platforme

(pokretne skele u građevinarstvu)

Visece platforme- pokretne skele u gradjevinarstvuOvlašćeni distributer Sky Climber opreme (visećih pokretnih skela u građevinarstvu) iz Belgije. Montaža. Ovlašćeni servis Sky Climber opreme. Popravke i servis 0-24h.
Organizovanje periodičnih pregleda o tehničkoj ispravnosti u saradnji sa akreditovanim telima. Stručno savetovanje.

Handicap program

(oprema za premošćavanje visinskih barijera za osobe sa invaliditetom)

Handicap program-oprema za premošćavanje visinskih barijera za osobe sa invaliditetomIzrada tehničke dokumentacije. Isporuka, montaža. Organizovanje pregleda o tehničkoj ispravnosti ugrađene opreme u saradnji sa akreditovanim telima.
Servis 0-24h. Popravke, redovno mesečno održavanje.
Stručno savetovanje.O nama

ART LIFT je firma specijalizovana za kompletan inženjering, servis, remont i ugradnju liftova, eskalatora, travelatora, platformi za invalide i sisteme za rad na visinama (viseće pokretne skele). Naša usluga se bazira na sistemu "ključ u ruke", na kompletnom procesu od projektovanja, isporuke, montaže, atestiranja postrojenja i puštanja u rad do redovnog mesečnog održavanja i servisiranja.
Detaljnije

Kontaktirajte nas

Art Lift d.o.o.
Ranka Tajsića br. 38, 11000 Beograd
Tel/fax: +381 11 39 111 01, + 381 11 39 111 02
Mob: 063 220 713 – za prijave kvarova

E-mail: office@artlift.co.rs dj.nemanja@artlift.co.rs
Prodaja: jasmina@artlift.co.rs
Web: www.artlift.co.rs