Handicap program

Pokretne platforme za invalide

Na osnovu Člana 5. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br.72/09), regulisano je sledeće :
"Objekti visokogradnje javne i poslovne namene moraju se projektovati i graditi tako da osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omoguće nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa deset i više stanova moraju se projektovati i graditi tako da se osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. "
Art lift je u mogućnosti da za vaš poslovni ili stambeni objekat ponudi kompletnu uslugu od izlaska na objekat, izrade dokumentacije, isporuke, ugradnje i servisa isporučene opreme.

Pokretne platforme za invalide

Za potrebe savladavanja visinskih razlika, a kada nije moguća primena rampe (visinska razlika, dužina rampe, odmarališta ili dozvoljen nagib rampe) kao rešenje primjenjuju se liftovi za invalide, vertikalno-podizna platforma i/ili koso-podizna sklopiva platforma.

O nama

ART LIFT je firma specijalizovana za kompletan inženjering, servis, remont i ugradnju liftova, eskalatora, travelatora, platformi za invalide i sisteme za rad na visinama (viseće pokretne skele). Naša usluga se bazira na sistemu "ključ u ruke", na kompletnom procesu od projektovanja, isporuke, montaže, atestiranja postrojenja i puštanja u rad do redovnog mesečnog održavanja i servisiranja.
Detaljnije

Kontaktirajte nas

Art Lift d.o.o.
Ranka Tajsića br. 38, 11000 Beograd
Tel/fax: +381 11 39 111 01, + 381 11 39 111 02
Mob: 063 220 713 – za prijave kvarova

E-mail: office@artlift.co.rs dj.nemanja@artlift.co.rs
Prodaja: jasmina@artlift.co.rs
Web: www.artlift.co.rs